Curriculum  Vitae Marc Vrijens

                                                                                                      Terug naar Inhoudstafel

Marc Vrijens

 

Adres: Koning Albertlaan,143                  B-9000         Gent

 

E-mail adres : marc@vrijens.be      Web-site : www.vrijens.be

Tel. :09/222.24.02                      Fax. : 09/220.21.19

 

 

Geboorteplaats: Hasselt               

Geboortedatum 15 februari 1944

 

 

Echtgenote: DeBruyne Emmanuelle             Landschapsarchitecte, Secretaresse

 

 

 

 

 

Opleiding:

                        

 

Humaniora: Koninklijk Atheneum Hasselt  Latijn -Wiskunde

 

 

 

Universitaire Opleiding Universiteit Gent(U.G.)

 

 

Kandidaat in de Genees -Heel en Verloskunde                  1965  

Licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding                       1966                 

Licentiaat in de Criminologie                                       1969               

Doctor in de Genees-Heel en Verloskunde                    1969  

 

 

Universitaire Opleiding Vlerick Leuven Gent Management School

 

 

Master in Business Administration (M.B.A.): General Management

                                                                              2003

 

                       

 

 

Universitaire Loopbaan            Universiteit Gent.

 

Leerling-Assistent aan het Instituut voor Menselijke en Vergelijkende Anatomie

(Prof.Dr.J.Fautrez )                                                1966-1969

Assistent aan de Vrouwenkliniek (Prof.Dr.M.Thiery en Prof.Dr.D.Vandekerckhove)                                                                                                           1969-1975

 

Postuniversitaire Opleiding

 

Certificate ECFMG (Education Council for Foreign Medical Graduates)

                                                                          1969                                                

Cursus Exfoliatieve Gynaecologische Cytologie ULB Prof. Gompel

                                                                          1970

Specialist in de Gynaecologie –Verloskunde (RIZIV)

                                                                          1974

Beginselen van de andrologische chirurgie Prof.Dr.R.Schoysman (V.U.B.)                                                                1977

Opleiding Micro-chirurgie in het Laboratorium voor Experimentele Chirurgie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam  (Prof.Dr.Westbroek en Dr.J.Kort)

                                                                          1982                               

Opleiding Hysteroscopie A.Z.Jan Palfijn Merksem-Antwerpen

                                                                          1984

Opleiding hands-on laserchirurgie (Hôpital St-Luc  UCL )  Prof.Dr.J.Donnez Woluwe St-Pierre

                                                                          1988

Cursus hands-on Operatieve Laparoscopie (American Society ofLaparoscopic Surgery ) Aruba

                                                                          1993

Praktische opleiding IVF  (A.Z. Jan Palfijn Gent ) W.DeCleer

                                                                          1996

Aanvullende opleiding Andrologische chirurgie (Fertility Clinic Munchen)

                                                                          1998

Cursus (Hands on)sentinel Lymphonode in Breast Cancer en Melanoma

Institut Jules Bordet Brussel                                     1999

Diagnosis of cervical and Lower Track Genital Neoplasia .A Hands-on Microscopic Tutorial. Division of Woman’s and Perinatal Pathology Brigham and Woman’s Hospital and Harvard Medical School  at O.L.V Ziekenhuis Aalst                                                                           2001

Management voor Ziekenhuisgeneesheer .Vlerick Leuven Gent Management School

                                                                          2001

 

Professionele carrière

     Vroegere functies

 Verloskundige Materniteit St-Amandus  St-Amandsberg-Gent

                                                                          1975-1982                 

Gynaecoloog Polikliniek Bond Moyson Zottegem           1975-1982

Gynaecoloog aan het C.G.S.O. Kortrijk                        1974-1984

Gynaecoloog Polikliniek F.O.M.                                   1975-1985

Gynaecoloog Polikliniek V.A.N. Roeselare                      1975-1978

Gynaecoloog Volkskliniek Gent                                    1976-1992

 

Docent aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen te Gent

Afdeling Kinestherapie: Topografische Anatomie en Verloskunde

Afdeling Verpleegkunde: Verloskunde

Afdeling Ergotherapie: Topografische Anatomie  

        1975-1985    

 

 

Huidige Functies

 

 

Privaat consultatie Gynaecologie –Verloskunde -Oncologie

Koning Albertlaan,143 Gent                 

 

Gynaecoloog verbonden aan het A.Z.Jan Palfijn Gent (Voorheen Ziekenhuis De Bijloke en Instituut Moderne )

 

Gynaecoloog verbonden aan het I.V.F. Centrum van het A.Z.Jan Palfijn Gent

 

Hoofd van het Laboratoriumvoor Gynaecologische Exfoliatieve Cytologie Gent

 

Stagemeester Gynaecologie -Verloskunde  U.G. 3de en 4de Proef Geneeskunde

 

Co-Stagemeester Verloskunde K.U.L. en V.U.B  3de en 4de Proef Geneeskunde

 

Lid van de Examencommissie  U.G. 4de  Proef .

 

Lid van de blokcommissie U.G.

 

Voorzitter-Stichter Gents Adoptiecentrum  v.z.w.

 

Voorzitter-Stichter van " De vrienden van het Gents Adoptiecentrum"  v.z.w.

 

 

Bestuursfuncties

 

 

Lid van de Medische Raad  Volkskliniek                1977-1987

 

Afdelingshoofd Gynaecologie Volkskliniek             1979-1992

 

Lid van het Ethisch Comité Instituut Moderne Gent

                                                                    1988-1992

Lid van het Oncologisch Comité van de V.V.O.G.    1988-1992  

 

Voorzitter-Stichter van het Gents Adoptiecentrum

   1998- nu

Voorzitter-Stichter van " De vrienden van het Gents Aadoptiecentrum"  v.z.w.

                                                                      1988-nu 

Diensthoofd Verloskunde A.Z.Jan Palfijn Gent           1999- nu

 

Lid van de Medische Raad A.Z.Jan Palfijn              1999-2003

 

Lid van het Directiecomité van het A.Z.Jan Palfijn Gent

                                                                     2003- nu                        

Lid van het comité voor change-management van de materniteit van het A.Z.Jan Palfijn

                                                                       2003-nu

Lid van het comité voor change-management voorkostenreductie van het A.Z.Jan Palfijn.

                                                                        2003-2004

 

Lidmaatschap

 

 

Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde (V.V.O.G.)

 

Belgische Vereniging voor Specialisten (V.B.S.)

 

American Society of Laparoscopic and Endoscopic Surgery

 

Vlerick Alumni

 

European Society for Gynecological Oncolgy

 

Raad van bestuur V.Z.W. “Instituut Moderne”  Gent

 

A.L. La Liberté

                                                                      Terug naar Inhoudstafel