Terug naar Inhoudstafel 

1.               VRIJENS,M.

Het Medisch beroepsgeheim

Thesis Licentie Criminologie R.U.G.  1967.

 

2.                VRIJENS,M. & VANDEKERCKHOVE,D.

Een zeldzame localisatie van endometriosis externa: perineaal endometrium in een episiotomie litteken

T.Geneesk. 26 : 1160-1164 , 1970 .

 

3.              JANSSENS,D.,VRIJENS,M.,VAN KETS,H.,und THIERY,M.

Intrauterinpessare durch Ultraschall zu lokalisieren

Med.Trib. 7:3 (1pg), 1972.

 

4.               JANSSENS,D.,VRIJENS,M.,THIERY,M.,&DEROM,R.

Diagnostische aanwinsten in de verloskunde 2. De ultraklank-echografie

Medikon 1st year , nr.9:429-437,1972.

 

5.               THIERY,M.,YO LE SIAN,A.,VRIJENS,M. & JANSSENS,D.

Vagitus Uterinus

J.Obstet.Gynaec.Brit.Comm.:80:183-185, 1973.

 

6.              THIERY,M.,VAN KETS,H.,YO LE SIAN,A. de HEMPTINNE,D.,VRIJENS,M., & CHEF,R.

Early Diagnosis of anencephaly

Lancet I:599-600,1973.

 

7.               VRIJENS,MARC

Het premenstrueel tensie syndroom.

Het Kind (Tijdschrift Nationaal werk voor Kinderwelzijn :6,447-451, 1973

8.            VRIJENS,M.,THIERY,M.,JANSSENS,D. & YO LE SIAN,A.

Moeilijke Baring als gevolg van een kyste van Gärtner

T.Geneesk. 29:318-320,1973

 

9.            THIERY,M.,YO LE SIAN,A.,VRIJENS,M., & JANSSENS,D.

Clamor seu Vagitus uterinus

T.Geneesk. 29:356-359,1973.  

 

10.            JANSSENS,D.,VRIJENS,M.,THIERY,M. and VAN KETS,H.

Ultrasonic detection, localization and typing of intrauterine contraceptive devices (IUS’s)

Second World Congress on Ultrasonics in Medecine, Rotterdam ,4-8 june 1973 (Abstract n°49)

Internat.Congress Series n°277 Excerpta Medica, Amsterdam ,1973.

 

11.            VRIJENS,M. en THIERY,M.

De normale placenta. Bouw en functie

Vervolmakingcursus voor vroedvrouwen

Nationaal verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen

pp.26-33,1973

 

12.            VRIJENS,M. en THIERY,M.

De pathologische Afwijkigen van de Plaenta

Vervolmakingscursus voor Vroedvrouwen.

Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen

pp.91-70,1973

 

 

13.      VRIJENS,M. en THIERY,M.

Hoe kan de verloskundige de Placenta benaderen?

Vervolmakingcursus voor Vroedvrouwen

Nationaal Verbond de Katholieke Verpleegkundigen.

pp.161-166,1973

 

14.             JANSSENS,D.,VRIJENS,M.,THIERY,M., VANKETS,H.

Ultrasonic detection, localization and Identification of intrauterine contraceptive devices.

Contraception: 8 :485-495,1973.

 

15.            VRIJENS,M., YO LE SIAN,A. ,ALVA,J.,VANDENBOGAERT,P. & THIERY,M.

Feochromocytoom en zwangerschap.Maternale sterfte als gevolg van laattijdige diagnostiek.

T.Geneesk.:30:184-187,1974.

 

16.            CHEF,R.,THIERY,M.,VANKETS,H.,YO LE SIAN ,A., de HEMPTINNE,D. & VRIJENS,M.

Anencéphalie:Diagnostic ultrasonic précoce et interruption.

A propos d’une observation.

J.Gynéc.Obstét.Biol.Réprod. 3 : 93-104, 1974.

 

17.            VRIJENS,M. , THIERY,M. ,& DEFOORT,P.

B-mode scanning ultrasonography

Amer.J.Obstet.Gynec. 119 :275 ,1974.

 

18.            VRIJENS,M.,THIERY,M.,DEFOORT,P.

Translocation of intrauterine contraceptive devices.

Lancet. 1974 Jun 8;1(7867):1165.

 

19.            DEFOORT,P. , THIERY,M. , en VRIJENS,M.

Ultrasonografie voor de follow-up van vrouwen met een IUD

T.Genesk. 31 :911-917,1975.

 

20.            DEFOORT,P. ,VANEYCK,JAN ,VRIJENS,M. ,THIERY,M. , LAGRAIN,C. & RAICK, A.

Biparietal Diameter of the normal twin fetus.

IRCS 4 : 438, 1976.

 

21.            DEFOORT,P.,VANEYCK,,J. ,HENNAY,T. ,VRIJENS,M. & THIERY,M.

 B-scan echografie in de vroege zwangerschap.

T.Geneesk. 32 : 1161-1167 ,1976

 

22.            VRIJENS,M. ,DEFOORT,P. ,THIERY,M. ,LAGRAIN,C. ,and RAICK,A.

The fetal biparietal diameter

Europ.J.Obstet.Gynec.Reprod.Biol. : 6 : 257-264 , 1976

 

23.            VRIJENS,M. ,DEROM,R. ,& THIERY,M.

Morfologische Studie van de placenta van tweelingen.Voorlopige resultaten.

(Morphologic study of the twin placenta: preliminary results).

Verhand.5de Nation.Congres Kon.Belg.Ver.Gyn.Verlosk. p.60-75

Substantia n.v., BRUSSEL 1977.

 

24.            VANDEKERCKHOVE,D. & VRIJENS,M.

Nuclear Feulgen DNA in hyperzoospermia

Fertil.Steril . 28 :299 , 1977.  

 

25.            VRIJENS,M.

Gynaecologische aspecten van vasculaire hoofdpijn

Wetenschappelijke Vereniging de Vlaamse Huisartsen

Symposium Internationaal Congrescentrum Gent 23 maart 1979

 

26.            VRIJENS,M.,BEEKHUIZEN,W. and ROMBAUT,R.

Selective interruption of multiple pregnancy by Ultrasonic Guidance

Proceedings of the Fourth Meeting of the World Federation for Ultrasound in Medecine and Biology, Sydney, Australia.

Edit.:R.W. Gill and M.J. Dadd 14-19 july , Pergamon Press Sydney Pg 271., 1985

 

27.            VRIJENS,M.

Practische Gynaecologie

Navormingsavond

Medisch Centrum Huisartsen Kortrijk

20 november 1986

 

28.            VRIJENS ,M.

Extraction of IUD during pregnancy by hysteroscopy

Abstract of VI th World Congress on Human Reproduction p.113

25-30 Oktober , Tokyo, Japan 1987

 

29.            VRIJENS,M.

Breast Cancer Workshop

Inleiding en Moderator

Algemeen Ziekenhuis De Bijloke    19 december 1987

 

30.            COETSIER,T. , DHONDT,M. ,VRIJENS,M.

Het mammacarcinoma tijdens de zwangerschap

Tijdsch.vr.Geneesk. 48: 9, 665-71,1992.

 

31.            WILDEMEERSCH,D.,VANKETS,H.,VANDERPAS,H.,VRIJENS,M., VANTRAPPEN,Y., AMY,J.J., BATAR,I. , BARRI,P. ,MARTINEZ,F. , IGLESIAS-CORTIT,L. ,THIERY,M.

IUD tolerance in nulligravid and parous women: optimal acceptance with the frameless Cu-Fix implant system

Br.J.Fam.Plann,20:2-5,199

 

32.            WILDEMEERSCH,D., VANKETS,H. ,VRIJENS,M. ,VANTRAPPEN,Y. ,DELBARGE,W., VANDERPAS,H., TEMMERAMAN,M. ,DEPYPERE,H. , THIERY,M. et al.

Frameless Intrauterine Copper releasing Implant Systems for Interval, and Immediate postpartum and Postabortal Contraception.

10th EAGO Congress 1april 1995 Monte Carlo

 

33.            WILDEMEERSCH,D. ,VANKETS,H. ,VANDERPAS,H. ,DELBARGE,W. ,VRIJENS,M. ,VANTRAPPEN,Y. ,TEMMERMAN,M. ,DEPYPERE,H. THIERY,M. et al.

Frameless Intrauterine Copper releasing Implant systems for Interval, and Immedaite Postpartum and Postabortal Contraception.

Quarterly Newsletter European Society of Contraception 5:1 ,3 1995.

 

34.      VANKETS,H., WILDEMEERSCH,D. VRIJENS,M., VANDERPAS ,H. VANTRAPPEN,Y, AMY,J.J. BATAR,I. ,BARRI,P. ,MARTINEZ,F. ,IGLESIAS-CORTIT,L.,WU SHANGCHUN ,CAO XIAOMING,FENG ZUAN CHONG ,THIERY,M. et al.

The Framelees Gynefix intrauterine implant: a major improvement in efficacy, expulsion and tolerance.

Adv.Contracept.:11: 137-142, 1995

 

35.            WILDEMEERSCH,D. , VAN KETS,H. ,VANDERPAS,H. , DELBARGE,W. , VRIJENS,M. , and VANTRAPPEN,Y.

Gyne Fix Intrauterine copper releasing implant system: A major improvement in efficacy,expulsion and tollerance.

Abstract of the 9th International Congress of SAC      7-10 march 1995.

 

  36.             VANKETS,H. ,WILDEMEERSCH,D. , VANDERPAS,H. ,VRIJENS,M. , VANTRAPPEN,Y. , AMY,J.J., BATAR,I. , BARRI,P. ,MARTINEZ,F. ,IGLESIAS-CORTIT,L. ,WU SHANGCHUN, COAXIAOMING, FENG ZUAN-CHONG , THIERY,M.

IUD expulsion solved with implant technology

Contraception:51 87-92 ,1995

37.            WILDEMEERSCH,D. ,PRAEWIJCK,W. ,VANKETS, H. ,DELBARGE,W. , VRIJENS,M. , THIERY,M.

Misconceptions about IUDs

4th International Congress of the European Society of Contraception, Barcelona June 1996.

 

38.  WILDEMEERSCH,D.,VANKETS,H.,VRIJENS,M.,DELBARGE,W.,VANTRAPPEN,Y.,

TEMMERMAN,M.,DEPYPERE,H.,THIERY,M.

Intrauterine contraception in adolescent women. The GyneFix intrauterine implant.

Contracept Fertil Sex 1996 Dec;24(12):908-11

39.      VANKETS,H.,VANDERPAS,H.,THIERY,M.,WILDEMEERSCH,D.,VRIJENS,M. Van Trappen Y, Temmerman M, DePypere H, Delbarge W, Dhont M, Defoort P, Schacht EH, Batar I, Barri P, Martinez F, Iglesias Cortit LH, Creatsas G, Shangchun W, Xiaoming C, Zuan-Chong F, Yu-ming W, Andrade A, Reinprayoon D, Pizarro E.

The GyneFix implantsystem for interval,post-abortal and post-partum contraception: a siginficant advance in longterm reversible contraception.

European J.Contraception &Reprod.Health Care : 2 :1-12,1997

 

   40.WILDEMEERSCH,D.,VANKETS,H.,VRIJENS,M.,DELBARGE,W.,VANTRAPPEN,Y.,TEMMERMAN,M.,DEPYPERE,H.,THIERY,M.

Intrauterine contraception in adolescent women: the GyneFix: intrauterine implant

In;Annals of the NewYork Academy of Sciences, : Adolescent gynaecology and endocrinology:basis and clinical aspects; Creatsas,G., Mastorakos,G., Chrousos,G. (Edit.)

The New York Academy of Sciences 816:440-450,1997.

 

 

41.            WILDEMEEERSCH,D. ,PAREWIJCK,W. ,VANKETS,H. ,DELBARGE,W. ,VRIJENS,M. ,THIERY,M.

Misconceptions about IUDs

SEGO CONGRESS ,june 1998

 

  42.            BATAR,I,WILDEMEERSCH,D.,VRIJENS,M.,DELBARGE,W.,TEMMERMAN,M,

GBOLADE,B.A

Prevention of abortion and Repeat Abortion with the Gyne-Fix intrauterine implant. Preliminary results

Adv. Contraception 14:91-96,1998.

 

43.            BATAR,I.,WILDEMEERSCH,D.,DELBARGE,W.,VRIJENS,M.

Postabortal insertion of GyneFix.Results of a multicentre study presented at the 4th Congress of the European Society of Contraception.

Prague,June 1998.

 

44.            VRIJENS,M.

Diagnose in beeld (98). Een vrouw met een verdwenen spiraaltje.

Ned Tijdschr Geneeskd 5 oktober ;146 (40) 1910 (2002)

 

45.            Delbarge W, Batar I, Bafort M, Bonnivert J, Colmant C, Dhont M, Fonze V, Gevers,Van Kets H, Thiery M, Wildemeersch D, Delbarge W, Vrijens M, Van der Pas H, Depypere H, Parewijck W, Temmerman M, Van Trappen Y, Van den Ostende G.
Return to fertility in nulliparous and parous women after removal of the GyneFix intrauterine contraceptive system.
Eur J Contracept Reprod Health Care. 2002 Mar;7(1):24-30.

46.            VRIJENS,M.

Wat U reeds lang wilde weten over Adoptie

Lezing gehouden voor de BioMedische Kring ,

Gent-Zwijnaarde ,20 september 2002.

   

47.            WEYERS,S.,WILDEMEERSCH,D.,DHONDT,M.,TEMMERMAN,M.,JANSSENS,D.,

VRIJENS,M.

Miniature drug delivery systems for intrauterine release of progestogens and progesterone antagonists

Second International Symposium on Progestins, Progesterone Modulators and Progesterone Antagonosts

Siena, Italy - November 20-23, 2002

 

48.            VRIJENS,MARC

Kostenanalyse in een Openbare Materniteit.

Thesis M.B.A. Vlerick Leuven Gent Management School

Juni 2003.

 

49.            VRIJENS,MARC

Adoptie

Knack, (33) pg.92, 2003  

 

50.            WILDEMEERSCH,D.; JANSSENS,D. ;VRIJENS,M.

Anticonceptieve veiligheid en effect op het bloedverlies van een miniatuur GyneFixIUD

Resultaten van een multicentrische studie

Gunaïkeia 9;. (2) pg.46 , 2004.51.   
      Wildemeersch,D.,Janssens,D.,Vrijens,M.

Sécurité contraceptive et effet sur le saignements d’un DIU Gyne-fix miniature : résultats d’une étude multcentrique

Genesis :Octobre 2004,No.99 pg 3-4.

 

 

                                                                          Terug naar Inhoudstafel