Huidige Functies                        

                                                                                      Terug naar Inhoudstafel

 

*Privaat consultatie Gynaecologie –Verloskunde -Oncologie  

                            24/24 h bereikbaar

   Consultatie uitsluitend na afspraak (Tel.:09/222.24.02)   

    Koning Albertlaan,143 Gent              

*Gynaecoloog verbonden aan het A.Z.Jan Palfijn Gent  

( Voorheen Ziekenhuis De Bijloke en  Instituut Moderne )

Site 1: Henri Dunantlaan,5 Nabij Watersportbaan

    Verloskunde , Gynaecologie ,In Vitro Fertilisatie

Site 2: Koningin Fabiolalaan,57,Nabij Sint PietersStation.

    Gynaecologische Heelkunde

*Gynaecoloog verbonden aan het I.V.F. Centrum van het A.Z.Jan Palfijn Gent

http://www.fertility-belgium.com/

 

 

A.Z. JAN PALFIJN  SITE 1 Watersportbaan

Henri Dunantlaan, 5

Tel.: 09/224.71.11

 

                                            

A.Z.JAN PALFIJN SITE 2 , Koningin Fabiolalaan

Koningin Fabiolalaan,57

Tel.:09/240.98.11

 

 

*Hoofd van het Laboratorium voor Gynaecologische Exfoliatieve Cytologie Gent

 

In het kader van de artsenopleiding van de Universiteit Gent

 

*Stagemeester Gynaecologie -Verloskunde  Universiteit Gent (U.G.) 3de en 4de Proef Geneeskunde

*Co-Stagemeester Verloskunde K.U.L. en V.U.B  3de en 4de Proef Geneeskunde

*Lid van de Examencommissie  R.U.G. 4de  Proef .(Geďntegreerd Klinisch Eindexamen ,G.K.E.)

*Lid van de blokcommissie RUG

 

 

                       

 

*Voorzitter-Stichter Gents Adoptiecentrumv.z.w.    http://www.gentsadoptiecentrum.be  

*Voorzitter-Stichter van " De vrienden van het Gents Adoptiecentrum"  v.z.w.

 

*Directiefuncties

Diensthoofd Materniteit A.Z. JanPalfijn Gent

Lid van de Raad van Bestuur van het A.Z. Jan Palfijn

Lid van de AlgemeneVergadering van het A.Z.Jan Palfijn.

                                                                    Terug naar Inhoudstafel