Bestuursfuncties

                                                                            Terug naar Inhoudstafel 

 

Lid van de Medische Raad  Volkskliniek                 1977-1987

 

Afdelingshoofd Gynaecologie Volkskliniek              1979-1992

 

Lid van het Ethisch Comité Instituut Moderne Gent

                                                                       1988-1992

Lid van het Oncologisch Comité van de V.V.O.G.     1988-1992  

 

Voorzitter-Stichter van het Gents Adoptiecentrum

                1998- nu

Voorzitter-Stichter van " De vrienden van het Gents Aadoptiecentrum"  v.z.w.

 

Diensthoofd Verloskunde A.Z.Jan Palfijn Gent        1999- nu

 

Lid van de Medische Raad A.Z.Jan Palfijn              1999-2003

 

Raad van bestuur V.Z.W. “Instituut Moderne”  Gent

                                                                       1990-nu

Lid van het Directiecomité van het A.Z.Jan Palfijn Gent

                                                                      2003- nu                        

Lid van de Algemene Vergadering van  het A.Z. Jan Palfijn.

                                                                      2003-nu

Lid van het comité voor change-management van de materniteit A.Z.Jan Palfijn Gent

                                                                      2003-nu

Lid van het comité voor change-management voor kostenbeheersing A.Z.Jan Palfijn Gent.

                                                                      2003-2004

                                                                            Terug naar Inhoudstafel