Terug naar Inhoudstafel

 

Poliklinische Activiteiten

                                                                                 

        In de consultatie ( Koning Albertlaan, 143 Gent )

 

Consultatie

    Gynaecologie, Obstetrica,Fertiliteit,Gynaecologische Oncologie,Anticonceptie

 

Technische prestaties

     

Obstetricale echografie:

            Routine

            Echografie : abdominaal en vaginaal

                 Foetale Schedel

          Foetale armen

          Foetale benen

         Foetale halswervels

    Hart met de vier hartkamers

       Navelstreng met Dopler

     Beeld van aangezicht in profiel

film van echografie

 

            Prenatale screening:

            Amnioscentese of vruchtwaterpunctie 

( In samenwerkingmet de Dienst Medische Genetica 

van het Universitair Ziekenhuis Gent ,Mevrouw Dr.Sc.Verschraegen-Spae )

                  Beeld van een miskraam

 

  Gynaecologische Echografie

            Vaginale echografie

                    Uterus,adnexen, IUD localisatie

 

                      Beeld van uterus met IUD (Spiraal )

 

                    Beeld van intra-abdominale massa

 

                    Beeld van Uterus met massa

 

                    Beeld Tubo-ovarieelabces

 

 

 

    Anticonceptie

            Hormonale anticonceptie (Pil )

             Evra  :de hormonale  patch

 

                           

             

 

 

             Nuva-ring 

               

         

 

   Plaatsen opvolgen en verwijderen van Implantaat ( Implanon )

            

 

 

Niet hormonale Anticonceptie

 

 

Plaatsen controleren en verwijderen van IUD ( Gyne-Fix,  Mirena, Gyne-T, Nova-T )

            

    Gyne-Fix

 

Vasectomie (Mannelijke sterilisatie  )  onder locale verdoving

    

    

 

Screening

             Jaarlijkse screening

            Afname en analyse van cervicaal Frottis.

            Borst screeninging samenwerking met de erkende centra voor Radiografie

            Screening op SOA ( Sexueel overgedragen aandoeningen )

    Fertiliteit

            Homologe inseminatie

            Donorinseminatie

            Hormonale Stimulatie in voorbereiding van een ovum-pick-up ( in samenwerking met het erkend centrum voor I.V.F. van het A.Z. Jan Palfijn Gent )

            http://www.fertility-belgium.com/

    Oncologie

            Detectie ,diagnose en beha,deling van de genitale tumoren.

            Follow-up van neoplasie van de genitale tractus en borst

            Follow-up van de chemotherapie van deze carcinomen

            Follow-up van de radiotherapie ( in samenwerking met Dr.J.Botterman A.Z.St-Lucas Gent ) 

 

                                                                   

                                                                        Terug naar Inhoudstafel